Online Marketing được hiểu một cách đơn giản nhất là làm cách nào đó để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đến với người tiêu dùng ( Khách hàng ) thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số như Website, Google, Facebook, Youtube…. thay vì Tiếp thị truyền thống như lúc trước khi có internet như ngày nay.

Ở SEO SẠCH MEDIA , chúng tôi cung cấp dịch vụ Online Marketing cho các bạn muốn quảng bá, đăng bán các sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp nhưng không am hiểu về Công nghệ.

Các kỹ thuật được chúng tôi áp dụng để làm Online Marketing cho các bạn là :