GIƠI THIỆU DỊCH VỤ HOSTING

Host – Web Hosting được gọi chung là Hosting là dịch vụ lưu trữ dữ và chia sẻ liệu trực tuyến, là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file (FTP), Mail…, bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó, nếu không có Hosting hoặc Hosting bị hết hạn, Website của bạn sẽ không thể hoạt động được.

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ HOSTING CỦA SEO SẠCH MEDIA

Gói W Gói A Gói S Gói M Gói L Gói X
Phí / vnđ 1,000,000 1,500,000 2,500,000 4,500,000 8,000,000 20,000,000
Dung Lượng 2gb 3gb 6gb 10gb 20gb 50gb
Băng Thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Email Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Add-on Domain 0 1 1 2 5 10
Parked domain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sub domain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Back Up Sao lưu Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động
SSL Security Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Thời hạn 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng

THÔNG SỐ TRÊN TỪNG ĐƠN VỊ