Vấn đề tên miền bị hết hạn

Nếu bạn có một tên miền hết hạn, bạn vẫn có thể gia hạn nó theo lịch trình bên dưới sau ngày hết hạn.

Đối với tên miền quốc tế :

  • Tên miền quốc tế sau khi hết hạn sẽ ở trạng thái Chờ gia hạn (Pending Renew) trong 30 ngày. Trong 30 ngày này, chủ sở hữu có thể gia hạn tên miền với chi phí gia hạn như thông thường.
  • Sau thời gian trên, tên miền được đưa vào trạng thái chờ xử lý thu hồi (Redemption Period). Thời gian chờ tùy mỗi nhà cung cấp. Thông thường sẽ mất khoảng 30-45 ngày.
  • Kết thúc giai đoạn chờ xử lý thu hồi, tên miền được đưa vào trạng thái chờ xóa (Pending Delete). Thời gian của giai đoạn chờ xóa là 5 ngày.

Đối với tên miền quốc gia ( .vn / .com.vn )

Theo qui định mới nhất của cơ quan quản lý tên miền Việt Nam (VNNIC):

  • Kể từ ngày tên miền hết hạn, sẽ có thêm 5 ngày tên miền hoạt động bình thường.
  • Quá 5 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền được hệ thống VNNIC tự động chuyển sang trạng thái tạm ngưng trong vòng 30 ngày tiếp theo (cắt DNS). Như vậy, trong mốc 35 ngày quá hạn này, quý khách hàng vẫn có thể thực hiện thanh toán gia hạn.
  • Quá 35 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền được hệ thống VNNIC đưa vào trạng thái xử lý chờ thu hồi. Thời gian cho quá trình này là 11 đến 20 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *